اخبار و نوآوری ها

اخبار و نوآوری های منتشر شده توسط عرضه کنندگان آلمانی

  back to overview

گیره های هیدرولیکی برای گیرایش قطعات
گیره های هیدرولیکی ایستگاهی به دو صورت گیره هایی که فکهای آن با هم حرکت میکنند و گیره هایی که یک فک ثابت است و فک دیگر حرکت میکند مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از انواع آنها عبارتند از گیره های هیدرولیکی، پنتوماتیکی و فنردار.
ویژگیها: شیر اطمینان، کنترل میزان باز شدن فکها توسط شیر پنوماتیک، نمونه کاملا عایق شده، نمونه توربو، روغنکاری خودکار، چهار یا پنج نقطه اتصال مناسب برای کاربردهای چند پالته.

غرفه‌داران: SMW-Autoblok S.p.A.