درباره ما

از زمان تأسیس ریخته‌گری و کارخانه ماشین‌آلات
Langenstein & Schemann
Ernsthutte Coburg در سـال 1863 ،
وظیـفه این شرکـت منحصـراً تولیـد ماشیـن‌آلاتی
بـوده اسـت که بـا استـفـاده از آنـهـا فرآینـدهای
مربوط به شکل‌دهی به اقتصادی‌ترین شیوه ممکن
انجام شود . کارایی ، کیفیت و پیشـرفت تولیـدات
ما موجـب شده‌اند که شرکت فنـاوری شکل‌دهـی
LASCO در سـرتـاسـر جـهـان ، بــه‌عـنـوان
عرضـه‌کننده فنـاوری و مبتکر صنعت شـکل‌دهـی
به رسـمیت شنـاخته شـود .

تمـرکز ما روی شکل‌دهی حجـم زیـاد و ورق و
نیز متـالورژی پودر اسـت . بعلاوه سالیـان سـال
اسـت که عمـلکـرد ماشیـن‌آلات و تـجـهیـزات
LASCO در تـولیـد مصـالـح سـاختـمـانی و
ساخت ماشین‌آلات ویژه رضایت‌بخش بوده است .

محصولات و خدمات

نشانی
LASCO Umformtechnik GmbH
Hahnweg 139
96450 Coburg
Germany

تلفن: +49 9561 642-0
فکس: +49 9561 642-333
وبسایت: www.lasco.com
ایمیل: ارسال پیام

Contact person

Emile Fortanier
Sales and Projects
تلفن: +49 9561 642-263
ایمیل: ارسال پیام

نماینده

تلفن: +98 21 889091-52
فکس: +98 21 889091-51

ایمیل: ارسال پیام

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Get in contact
OK

We use cookies and the web analysis tool Matomo in order to optimally design and continuously improve our website for you. By continuing to use our website, you agree to this. Further information and an objection possibility can be found here: Data protection