درباره ما

از زمان تأسیس ریخته‌گری و کارخانه ماشین‌آلات
Langenstein & Schemann
Ernsthutte Coburg در سـال 1863 ،
وظیـفه این شرکـت منحصـراً تولیـد ماشیـن‌آلاتی
بـوده اسـت که بـا استـفـاده از آنـهـا فرآینـدهای
مربوط به شکل‌دهی به اقتصادی‌ترین شیوه ممکن
انجام شود . کارایی ، کیفیت و پیشـرفت تولیـدات
ما موجـب شده‌اند که شرکت فنـاوری شکل‌دهـی
LASCO در سـرتـاسـر جـهـان ، بــه‌عـنـوان
عرضـه‌کننده فنـاوری و مبتکر صنعت شـکل‌دهـی
به رسـمیت شنـاخته شـود .

تمـرکز ما روی شکل‌دهی حجـم زیـاد و ورق و
نیز متـالورژی پودر اسـت . بعلاوه سالیـان سـال
اسـت که عمـلکـرد ماشیـن‌آلات و تـجـهیـزات
LASCO در تـولیـد مصـالـح سـاختـمـانی و
ساخت ماشین‌آلات ویژه رضایت‌بخش بوده است .

محصولات و خدمات

نشانی
LASCO Umformtechnik GmbH
Hahnweg 139
96450 Coburg
Germany

تلفن: +49 9561 642-0
فکس: +49 9561 642-333
وبسایت: www.lasco.com
ایمیل: ارسال پیام

Contact person

Emile Fortanier
Sales and Projects
تلفن: +49 9561 642-263
ایمیل: ارسال پیام

نماینده

تلفن: +98 21 889091-52
فکس: +98 21 889091-51

ایمیل: ارسال پیام

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Get in contact